Ugovor, porez, prenos

ugovor-porez-prenos
» U našem objektu možete napraviti kupoprodajni ugovor. Zatim isti overavaju kupac i prodavac u najbližoj mesnoj kancelariji ili u gradskoj kući. Nakon toga umesto Vas idemo u poresku upravu i plaćamo porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od procenjene vrednosti vozila po katalogu AMSS.

» Ukoliko je vozilo u važećoj registraciji, bez obzira na to, novi vlasnik je obavezan da plati taksu za izdavanje nove saobraćajne dozvole ( ukoliko je promenjeno i registarsko područje plaćaju se i nove tablice) da bi se izvršila promena imaoca vozila.

» Ako je registracija u toku pored uplate taksi je potrebno popuniti obrazac registracionog lista, sa napomenom o promeni imaoca vozila (taj obrazac dobijate besplatno na našem tehničkom pregledu).

» Ukoliko Vi to želite mi možemo umesto Vas u MUP – u izvršiti prenos vlasništva kao i podizanje saobraćajne dozvole. Ukoliko je prodavac pravno lice, on umesto kupoprodajnog ugovora pravi fakturu sa iskazanim PDV-om i u tom slučaju se ne plaća porez od 2,5%, a ukoliko na fakturi ne iskaže PDV onda je dužan da plati porez od 2,5%.