SVE NA JEDNOM MESTU

KUPOPRODAJNI UGOVOR, PLAĆANJE POREZA, PRENOS VLASNIŠTVA

01

UGOVOR

Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili termin, a zatim, uz stručnu pomoć naših zaposlenih lako i brzo ćete sastaviti i potpisati kupoprodajni ugovor.
02

OVERAVANJE UGOVORA

Ugovor overavaju kupac i prodavac u najbližoj Mesnoj kancelariji, kod najbližeg Notara ili u Gradskoj kući.
03

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Umesto Vas idemo u poresku upravu i plaćamo porez na prenos apsolutnih prava koji iznosi 2,5% od procenjene vrednosti vozila po katalogu AMSS.
registracija vozila novi sad

Kompletna
registracija

Odlazimo umesto vas u MUP radi prenosa vlasništva i podizanja saobraćajne dozvole.

ZA VOZILA KOJA SU U VAŽEĆOJ REGISTRACIJI

Ukoliko je vozilo u važećoj registraciji, novi vlasnik je obavezan da plati taksu za izdavanje nove saobraćajne dozvole ( ukoliko je promenjeno i registarsko područje plaćaju se i nove tablice) da bi se izvršila promena imaoca vozila.

ZA VOZILA ČIJA JE REGISTRACIJA U PROCESU

Ako je registracija u toku pored uplate taksi je potrebno popuniti obrazac registracionog lista, sa napomenom o promeni imaoca vozila (taj obrazac dobijate besplatno na našem tehničkom pregledu).

ZA PRAVNA LICA

Ukoliko je prodavac pravno lice, on umesto kupoprodajnog ugovora pravi fakturu sa iskazanim PDV-om i u tom slučaju se ne plaća porez od 2,5%, a ukoliko na fakturi ne iskaže PDV onda je dužan da plati porez od 2,5%.

Ugovor, porez, prenos