Šta raditi u slučaju nezgode?

Kada na vozilu nastane šteta treba da postupite na sledeći način:

Šta je evropski izveštaj

Evropski izveštaj

Prema novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa osiguranja od autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.

BESPLATNO PREUZMITE

EVROPSKI IZVEŠTAJ možete preuzeti na našem tehničkom pregledu besplatno, bez obzira da li ste automobil registrovali kod nas ili na nekom drugom mestu.

EVROPSKI ZVEŠTAJ

Kazna za neposedovanje
ovog izveštaja je od
10.000 do 50.000 dinara.

Šta raditi u slučaju nezgode