Ostali vidovi osiguranja


CMR – OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU

Osiguranje robe u domaćem I medjunarodnom transportu.

Društvo osigurava pošiljke na vrednost i u korist osiguranika naznačenog u polisi dok se prenose ili prevoze na njegov rizik vlastitim ili tuđim prevoznim sredstvima u domaćem transportu.

Osiguranik je svako pravno ili fizičko lice koje je zaključilo ili u čiju je korist zaključen ugovor o osiguranju i koje ima interes da pošiljka stigne neoštećena na odredište.

PREDMET OSIGURANJA:

 • stvari i njihova ambalaža, koju prati odgovarajuća prevozna isprava.

IMOVINA

Osiguranje kuća, stanova, stvari, vikendica, preduzeća, poslovnih prostora i sličnih objekata, nameštaja, mašina i ostale opreme, kao i zaliha.

Opasnosti:

 • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
 • osnovne i dopunske opasnosti
 • osiguranje stakla od loma
 • osiguranje od provalne krađe i razbojništva
 • osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje od odgovornosti

Možete odabrati i druga osiguranja imovine:

 • kombinovano osiguranje domaćinstva
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži
 • druga osiguranja imovine

KASKO

AUTO KASKO OSIGURANJE je dobrovoljno osiguranje Vašeg vozila i njegovih sastavnih

ŠTA SE SMATRA SASTAVNIM DELOVIMA VOZILA

alat, pribor i rezervni delovi standardno isporučeni za određeni tip vozila, uređaj za obezbeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf, uže odnosno ruda za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja ogledala, lampa – žmigavac za obeležavanje vozila zaustavljenog noću na putu, halogena svetla, svetla za maglu, grejač zadnjeg stakla, brisači prednjeg i zadnjeg stakla, naslon za glavu i lanci za sneg.

Za stvari koje nisu navedene (posebna oprema, audio i video uređaji i dr.) ugovara se osiguranje uz naplatu posebne premije.

Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, KASKO OSIGURANJEM pokrivene su štete na Vašem vozilu:

 • koje ste načinili svojom nepažnjom,
 • koje su načinjene od strane nepoznatog vozila i
 • koje su načinjene od strane neosiguranog vozila odnosno od strane vozila za koje je osiguranje
 • od autoodgovornosti zaključeno kod nepouzdanog osiguravajućeg Društva.

OSIGURANJE LICA

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihovog redovnog zanimanja kao i van njega ali i osiguranja specijalnih ljudskih aktivnosti ili delatnosti iz kojih može nastati nesrećni slučaj.

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Nesrećnim slučajem smatraju se događaji koji nastanu usled:

 • gaženja
 • sudara
 • udara kakvim predmetom ili o kakav predmet
 • udara električne struje ili groma
 • pada, okliznuća ili survavanja
 • ranjavanja oružjem, eksplozivnim sredstvima ili raznim drugim predmetima
 • uboda kakvim predmetom
 • udara ili ujeda životinje ili uboda insekta (izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka
 • infektivna bolest)
 • trovanje hranom koje za posledicu ima smrt osiguranika
 • infekcija povrede prouzrokovane nezgodom
 • trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para (izuzev profesionalnih oboljenja)
 • opekotine izazvane vatrom, elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, bazama, kiselinama i sl,
 • davljenja ili utopljenja
 • gušenja ili ugušenja usled zatrpavanja zemljom, peskom i sl.
 • prsnuće mišića, iščašenja, prsnuće zglobnih veza, prelom zdravih kostiju koji nastane usled telesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajem, a ukoliko je to neposredno nakon povrede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi
 • delovanja svetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena kojima je osiguranik bio izložen usled jednog neposredno pre toga nastalog nesrećnog slučaja ili se našao u takvim
 • nepredviđenim okolnostima koje nije mogao sprečiti ili im je bio izložen usled spašavanja ljudskog života
 • delovanje rendgenskih i radijumskih zraka ako do tog dođe naglo i iznenada ( izuzev profesionalnih oboljenja)

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tela trećih osoba.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti, koji su označeni u polisi osiguranja.

Osiguranje se, takođe, odnosi na odgovornost za štetu nastalu usled:

 • povećane opasnosti ili proširenja osiguranog izvora opasnosti do kojih je došlo u toku trajanja osiguranja
 • novog izvora opasnosti koji se kod osiguranika pojavi posle zaključenja ugovora o osiguranju

Ako je predviđeno, ili ako je tako posebno ugovoreno, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za :

 • štetu zbog krađe ili nestanka stvari
 • štetu koja nije nastala ni povredom lica ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, tzv. “čisto imovinska šteta”.

PUTNO OSIGURANJE

Putno-zdravstveno osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja I boravka u inostranstvu.

OSIGURANJE PRUŽANJA POMOĆI ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U INOSTRANSTVU – PAKET PUTNE ASISTENCIJE

Paketom putne asistencije osigurava se najveći broj realnih rizika usled kojih za vreme Vašeg boravka u inostranstvu, može nastati osigurani slučaj (šteta).

Mogu se osigurati lica individualno, porodično ili kao grupa za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

TERITORIJALNO VAŽENJE UGOVORA O OSIGURANJU

Usluge i naknada iz putnog zdravstvenog osiguranja pružaju se u celom svetu van teritorije Republike Srbije, za rezidente kao i nerezidente koji imaju prijavu boravka na teritoriji Republike.

SUMA OSIGURANJA:

Sume osiguranja, u zavisnosti od izabrane tarife, mogu biti:

 • 5.000 EVRA,
 • 15.000 EVRA
 • 30.000 EVRA

Osigurani rizici:

Osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

I OSNOVNI RIZICI

 • Medicinska asistencija
 • Putna asistencija
 • Pravna asistencija

Osiguranje za slučaj uništenja ili krađe prtljaga

II DOPUNSKI RIZICI

 • Osiguranje za slučaj odustanka od ugovora o putovanju (otkaz aranžmana)

OSNOVNI RIZICI

MEDICINSKA ASISTENCIJA:

 • Osigurani slučaj predstavlja iznenadnu bolest ili narušenje zdravstvenog stanja, kao i posledice nesrećnog slučaja za vreme osiguranikovog boravka u inostranstvu.