CMR

Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

Društvo osigurava pošiljke na vrednost i u korist osiguranika naznačenog u polisi dok se prenose ili prevoze na njegov rizik vlastitim ili tuđim prevoznim sredstvima u domaćem transportu.

Osiguranik je svako pravno ili fizičko lice koje je zaključilo ili u čiju je korist zaključen ugovor o osiguranju i koje ima interes da pošiljka stigne neoštećena na odredište.

PREDMET OSIGURANJA:

stvari i njihova ambalaža, koju prati odgovarajuća prevozna isprava.

IMOVINA

Osiguranje kuća, stanova, stvari, vikendica, preduzeća, poslovnih prostora i sličnih objekata, nameštaja, mašina i ostale opreme, kao i zaliha.

OPASNOSTI:

Možete odabrati i druga osiguranja imovine:

KASKO

AUTO KASKO OSIGURANJE je dobrovoljno osiguranje Vašeg vozila i njegovih sastavnih delova

ŠTA SE SMATRA SASTAVNIM DELOVIMA VOZILA?

Alat, pribor i rezervni delovi standardno isporučeni za određeni tip vozila, uređaj za obezbeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf, uže odnosno ruda za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja ogledala, lampa – žmigavac za obeležavanje vozila zaustavljenog noću na putu, halogena svetla, svetla za maglu, grejač zadnjeg stakla, brisači prednjeg i zadnjeg stakla, naslon za glavu i lanci za sneg.

Za stvari koje nisu navedene (posebna oprema, audio i video uređaji i dr.) ugovara se osiguranje uz naplatu posebne premije.

Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, KASKO OSIGURANJEM pokrivene su štete na Vašem vozilu:

OSIGURANJE LICA

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihovog redovnog zanimanja kao i van njega ali i osiguranja specijalnih ljudskih aktivnosti ili delatnosti iz kojih može nastati nesrećni slučaj.

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Nesrećnim slučajem smatraju se događaji koji nastanu usled:

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tela trećih osoba.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti, koji su označeni u polisi osiguranja.

Osiguranje se, takođe, odnosi na odgovornost za štetu nastalu usled:

Ako je predviđeno, ili ako je tako posebno ugovoreno, osiguranjem je pokrivena i odgovornost za :

PUTNO OSIGURANJE

Putno-zdravstveno osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja I boravka u inostranstvu.

OSIGURANJE PRUŽANJA POMOĆI ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U INOSTRANSTVU – PAKET PUTNE ASISTENCIJE

Paketom putne asistencije osigurava se najveći broj realnih rizika usled kojih za vreme Vašeg boravka u inostranstvu, može nastati osigurani slučaj (šteta).

Mogu se osigurati lica individualno, porodično ili kao grupa za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

TERITORIJALNO VAŽENJE UGOVORA O OSIGURANJU

Usluge i naknada iz putnog zdravstvenog osiguranja pružaju se u celom svetu van teritorije Republike Srbije, za rezidente kao i nerezidente koji imaju prijavu boravka na teritoriji Republike.

SUMA OSIGURANJA:

Sume osiguranja, u zavisnosti od izabrane tarife, mogu biti:

Osigurani rizici:

Osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

I – OSNOVNI RIZICI

Osiguranje za slučaj uništenja ili krađe prtljaga

II – DOPUNSKI RIZICI

OSNOVNI RIZICI

MEDICINSKA ASISTENCIJA:

Ostali vidovi osiguranja