POVOLJNO

Obavezno auto osiguranje

Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila. To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu Vašim motornim vozilom nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli.

Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete trećem licu dužan je da nadoknadi vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu. Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.osiguravajućih kuća:

U našem objektu možete uzeti polisu obaveznog osiguranja sledećih osiguravajućih kuća:

MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD

uvek je spremno da odgovori Vašim specifičnim potrebama...

TRIGLAV OSIGURANJE ADO

deo najveće osiguravajuće finansijske grupacije u Adrija regiji.

10000 +

ugovorenih premija

645 +

isplaćenih šteta

Osiguranje vozila Novi Sad

EXPLORE THE SERVICESn

Car AC Recharge

We have first-class services import and domestic car repair. The a/c recharge, engine check for car preventative maintenance

EXPLORE THE SERVICESn

Car AC Recharge

We have first-class services import and domestic car repair. The a/c recharge, engine check for car preventative maintenance

EXPLORE THE SERVICESn

Car AC Recharge

We have first-class services import and domestic car repair. The a/c recharge, engine check for car preventative maintenance

Šta je to

BONUS - MALUS?

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjuju bonus-malus sistem, odnosno cena polise direktno zavisi od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.
PAŽLJIVO VOZIŠ - PLAĆAŠ MANJE

BONUS predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja ukoliko u poslednjih godinu dana  nije bilo prijavljenih šteta.

NAPRAVIŠ ŠTETU - PLAĆAŠ VIŠE

MALUS predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnih godinu dana.

VAŽNA

NAPOMENA

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika. Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.

NEDOUMICE OKO BONUS - MALUS SISTEMA

Šta ako prvi put registrujem vozilo?

BONUS-MALUS

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.

NEDOUMICE OKO BONUS - MALUS SISTEMA

Kako se računa iznos premije?

 Kada se obnavlja polisa, proverava se da li je bilo prijavljenih šteta u periodu važenja polise. Ako nije, osiguraniku se umanjuje premija za 5% do maksimalnih 15% u naredne dve godine, a ako je šteta bilo, on se kažnjava za svaki prijavljeni štetni događaj. To znači da za jednu štetu morate platiti osiguranje do 50 odsto više od osnovne cene osiguranja. Za tri i više šteta ova cena ide na maksimalnih 150% više od osnovne cene osiguranja. Da bi se vozač koji je došao do maksimalnog premijskog stepena vratio na cenu takozvane osnovne premije osiguranja, treba da protekne tačno osam godina i to bez ijedne jedine učinjene štete.

KORISNI SAVETI

Šta raditi u slučaju nezgode

steta-na-vozilu

Vaša dužnost je da do dolaska procenitelja ne menjate stanje uništenih ili oštećenih stvari.

EVROPSKI IZVEŠTAJ možete preuzeti na našem tehničkom pregledu besplatno, bez obzira da li ste automobil registrovali kod nas ili na nekom drugom mestu.

Preduzmete mere za otklanjanje i smanjenje štete

i na licu mesta sačekate izlazak nadležnih lica, a ukoliko je materijalna šteta manja od 500 evra i nema poginulih lica, da na licu mesta popunite evropski izveštaj o nezgodi, bez izlaska nadležnih lica MUP,

osiguravajućem društvu čiju polisu ima osiguranik koji je uzrokovao štetu

u pisanoj formi, uz popis stvari koje su uništene, oštećene ili nestale u nezgodi. U slučaju krađe vozila, vozilo se smatra otuđenim tek po isteku 30 dana od krađe, uz dokaz da nije pronađeno

ZELENA KARTA

Zelena karta je međunarodni dokument koji važi u zemljama koje su u sistemu zelene karte i služi kao potvrda da je vozilo osigurano polisom osiguranja od autoodgovornosti. Ukoliko u stranoj zemlji napravite štetu trećim licima, tu štetu će nadoknaditi Vaše osiguravajuće društvo, koje je izdalo zelenu kartu.

Zelena karta je neophodna za ulazak u sledeće zemlje:

Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, Tunis, Maroko.

Za izdavanje zelene karte potrebna je

  • Polisa obaveznog osiguranja na uvid
  • Saobraćajna dozvola

Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja, a njena cena je 3.000 dinara.

Zelenu kartu uzimate od one osiguravajuće kuće od koje ste uzeli i polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti.
Ako se promeni vlasnik vozila potrebno je kupiti novu zelenu kartu.

Osiguranje vozila