ZAKONSKA OBAVEZA

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila. To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu Vašim motornim vozilom nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli.

U našem objektu možete uzeti polisu obaveznog osiguranja sledećih osiguravajućih kuća:

MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD

uvek je spremno da odgovori Vašim specifičnim potrebama...

TRIGLAV OSIGURANJE ADO

deo najveće osiguravajuće finansijske grupacije u Adrija regiji.
Osiguranje vozila Novi Sad

Šta pokriva polisa osiguranja?

Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete trećem licu dužan je da nadoknadi vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu. Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

Šta učiniti sa polisom kada prodam auto?

U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.

10000 +

Ugovorenih premija

645 +

Isplaćenih šteta

Obavezno auto osiguranje