Šta je

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje je osiguranje od štete pričinjene na sopstvenom vozilu i ovo osiguranje nije obavezno.
01

KASKO ZA 2h

Pozovite nas na +381 21823023 ili +381 653232828 i dobijate KASKO u roku od 2 časa.
02

NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Sarađjujemo sa 10 osiguravajućih kuća, sigurno možemo da vam damo najpovoljniju ponudu !!!

Koje vrste kasko osiguranje postoje?

Postoje tri vrste kasko osiguranja:

POTPUNO kasko osiguranje

Zaključivanjem potpunog kasko osiguranja vaše vozilo je zaštićeno od sledećih rizika: uništenja i oštećenja usled saobraćajne nezgode, pada ili udara predmeta, požara, zlonamernih postupaka trećih lica, poplave, potapanja vozila, oluje, grada, pada snega i leda na vozilo. Kasko se može zaključiti tako da važi za teritoriju Srbije ili Srbije i Evrope.

DELIMIČNO kasko osiguranje

Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je zaštita od rizika loma i oštećenja stakla na Vašem vozilu. Predmet osiguranja delimičnog kasko osiguranja jesu prednja, zadnja i bočna stakla na motornim vozilima i to: putničkim vozilima, teretnim vozilima i autobusima. Predmet osiguranja delimičnog kasko osiguranja nisu stakla ili plastika na svetlima, ogledalima ili krovu vozila, kao ni stakleni krov.

DOPUNSKO kasko osiguranje

Dopunsko kasko osiguranje se zaključuje uz potpuno kasko osiguranje i predmeti osiguranja mogu biti: alat, pribor i rezervni delovi standardno isporučeni za određeni tip vozila, posebna oprema vozila, troškovi vuče, prtljag u autobusu…

Koja je razlika između obaveznog i kasko osiguranja?

Koja je razlika između obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja?

OBAVEZNO OSIGURANJE

Kod obaveznog osiguranja motornih vozila osiguranik plaća premiju od autoodgovornosti, tj. nanošenja štete drugom vozilu prilikom nezgode. To znači da u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv osiguravajuća kuća isplaćuje štetu drugom učesniku u nezgodi, kome je šteta naneta.

KASKO OSIGURANJE

Kod kasko osiguranja osiguranik osigurava sopstveno motorno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu. Jednostavnije rečeno, ukoliko imate polisu kasko osiguranja uz obaveznu polisu osiguranja od autoodgovornosti, prilikom sudara u kome ste Vi krivi, osiguravajuća kuća će po obaveznoj polisi osiguranja od autoodgovornosti nadoknaditi štetu prouzrokovanu vozilu koje ste udarili, a po kasko polisi štetu nanetu Vašem vozilu. Ukoliko ugovorite i osiguranje od rizika krađe, u slučaju nestanka vozila osiguravajuća kuća Vam nadoknađuje gubitak (vrši se isplata amortizovane osigurane sume, u zavisnosti od vrednosti, starosti i stanja vozila).

Kasko osiguranje vozila