CENOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA

Redovan tehnički pregled za motocikle3500,00
Redovan tehnički pregled za putnička vozila6300,00
Redovan tehničk pregled za teretna vozila (do 3.5t)7000,00
Šestomesečni tehnički pregled3100,00
Cene su sa uračunatim PDV-om

Cenovnik tehničkog pregleda