CENOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA

Redovan tehnički pregled za motocikle3600,00
Redovan tehnički pregled za putnička vozila uz kompletnu registraciju kod nas4000,00
Redovan tehnički pregled za putnička vozila bez registracije4000,00
Redovan tehničk pregled za teretna vozila (do 3.5t)5400,00
Tehnički pregled priključnog vozilane radimo
Vanredni tehnički pregled4000,00
Kontrolni tehnički pregledne radimo
Usluga očitavanja brojeva šasije i motorane radimo
Kontrola kočionog sistemane radimo
Cene su sa uračunatim PDV-om

Cenovnik tehničkog pregleda