CENOVNIK USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA

Redovan tehnički pregled za motocikle 5000,00
Redovan tehnički pregled za putnička vozila 6800,00
Redovan tehničk pregled za teretna vozila (do 3.5t) 7800,00
Šestomesečni tehnički pregled 3000,00
Cene su sa uračunatim PDV-om

Cenovnik tehničkog pregleda