Šta je to

BONUS - MALUS?

Od 1. septembra 2011. sve osiguravajuće kuće prilikom zaključenja polisa od auto-odgovornosti primenjuju bonus-malus sistem, odnosno cena polise direktno zavisi od toga kako su se vozači ponašali u saobraćaju proteklih godinu dana.
PAŽLJIVO VOZIŠ - PLAĆAŠ MANJE

BONUS predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja ukoliko u poslednjih godinu dana  nije bilo prijavljenih šteta.

NAPRAVIŠ ŠTETU - PLAĆAŠ VIŠE

MALUS predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnih godinu dana.

NEDOUMICE OKO BONUS - MALUS SISTEMA

Šta ako prvi put registrujem vozilo?

Svako ko prvi put osigurava novo vozilo premiju osiguranja plaća bez bonusa ili malusa, tj. plaća osnovnu cenu osiguranja koja je ista kod svih osiguravajućih kuća a propisana je od strane NBS.

Kada se obnavlja polisa?

Kako se računa iznos premije?

VAŽNO

NAPOMENA

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila.

PROMENA VOZILA

Promenom vozila, ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.

UGOVOR O LIZINGU

Bonus -malus sistem se primenjuje i na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja vozila po osnovu ugovora o lizingu i to se obavezno navodi u polisi.

Bonus – Malus